Het is vaak voor veel mensen een moeilijke stap om de stap naar een psycholoog te zetten, waarbij je niet goed weet wat je kunt verwachten.

Hieronder staat beschreven hoe ik werk. Dan heb je toch al een beetje een idee van wat je kunt verwachten.

Aanmelding

Als je denkt dat je nood hebt aan psychologische begeleiding of therapie kun je me contacteren voor een kennismakingsgesprek. Dit gebeurt liefst via mail, maar kan eventueel ook telefonisch, of voor de praktijk in Geel via de online agenda (via de link bij Contact). Bekijk bij Contact even de uren dat ik werk, zodat je me in je mail kan doorgeven wanneer je beschikbaar bent (opmerking: de avonduren zijn meestal het snelst ingenomen). Hierbij is het voor mij gemakkelijk als je kort je klachten of problemen en hulpvraag beschrijft, zodat ik al een beetje een beeld krijg of ik je eventueel verder zou kunnen helpen. Je kan met heel diverse problemen bij mij terecht, maar in sommige gevallen verwijs ik mensen toch door, in samenspraak met jou natuurlijk, naar een collega die een andere manier van werken heeft.

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit eerste gesprek leren we elkaar rustig kennen.  Ik luister vooral naar wie je bent en naar wat je tot bij mij gebracht heeft. Op jouw tempo geef je aan wat je hulpvraag en verwachtingen rond de psychologische begeleiding zijn.

We overlopen ook enkele praktische zaken. Uiteraard kun je zelf vragen stellen als je hier nood aan hebt. Tijdens dit eerste gesprek merk je (meestal snel) of er een 'klik' is tussen ons. Aan het einde van het gesprek kijken we dan of we de therapie samen verderzetten of niet. Indien nodig mag je dit natuurlijk eerst even laten bezinken na het gesprek. Als je besluit aan de therapie te beginnen, is het echt belangrijk dat je je hier goed bij voelt.

Duur en frequentie

De gesprekken duren 50 minuten. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is erg individueel, dit valt niet op voorhand te bepalen. Therapie is meestal een traag proces.  Natuurlijk ben je altijd vrij om zelf te beslissen wanneer je de therapie wil stopzetten. Het is jouw traject. Jij kan zelf aanvoelen wanneer je geen nood meer hebt aan de gesprekken.

Ook de frequentie van de therapie bespreken we samen. Meestal opteer ik voor tweewekelijks elkaar te zien, zeker in de beginfase, daar de continuïteit van de therapie op die manier behouden blijft. Na verloop van tijd en in overleg, vermindert de frequentie. Wanneer tweewekelijkse afspraken voor jou niet haalbaar zijn, zoeken we een andere manier die werkbaar is. Op het einde van een sessie wordt een nieuwe sessie vastgelegd.

Het proces wordt regelmatig geëvalueerd, met als doel mezelf als psycholoog uiteindelijk overbodig te maken.

Hoe werkt therapie?

Tijdens de gesprekken gaan we samen kijken wat er in jou omgaat (gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen). Hierbij probeer ik me zo goed mogelijk in te leven in jou. In de eerste plaats door heel aandachtig te luisteren, zonder oordelen, en vragen te stellen. Voor veel mensen helpt dit op zich al. Daarnaast ben ik een buitenstaander, die zaken op een andere manier kan zien dan jijzelf, en als ik dit dan aan jou meegeef kom je misschien tot nieuwe inzichten. Soms zal ik je ook 'spiegelen' (je een figuurlijke spiegel voorhouden).  Deze zaken zorgen ervoor, of dat is toch de bedoeling, dat je je gehoord en erkend voelt, wat belangrijk is en vaak helpend.

Tijdens therapie zul je je emoties kunnen ervaren en jezelf beter leren kennen.

Therapie is een proces. De manier dat het verloopt verschilt van persoon tot persoon, meestal met vallen en opstaan.  Ik probeer op jouw maat te werken, waarbij ik me naast jou zet om samen te zoeken naar wat helpt om veerkrachtiger in het leven te staan. Dit zal voornamelijk via gesprekstherapie gebeuren, maar als ik aanvoel dat jij iets anders nodig hebt, bv. een creatieve techniek, en jij dit ook aangeeft, zal ik me daar proberen zoveel mogelijk op af te stemmen,