Betaling

Aan het einde van het gesprek dient de sessie betaald te worden. Dit kan cash, of via de Bancontact/Payconiq app op je smartphone.

Verwittigen bij afwezigheid

Wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen, vraag ik je om me hier ten laatste 48 uur voor de sessie van op de hoogte te brengen. Verwittigen kan via mail of telefonisch. Wanneer er niet tijdig wordt verwittigd, wordt er 65 euro aangerekend, voor iedereen, tenzij er een doktersbriefje voorgelegd kan worden.

Tarief/Terugbetaling

Ik ben erkend eerstelijnspsycholoog en bied (onder bepaalde voorwaarden) laagdrempelige psychologische hulp.
Een sessie kost 11 euro (of 4 euro indien verhoogde tegemoetkoming). Jongeren tem 23 jaar betalen niks. Het eerste gesprek is gratis. Maximum van 8 sessies/jaar.