Wat is BRAINSPOTTING?

 

In ons leven worden we jammer genoeg geconfronteerd met heftige gebeurtenissen zoals verlies, trauma, pesten, afwijzing, relatiebreuken, … Deze ervaringen kunnen emotioneel zo beladen zijn dat we ze op het moment zelf niet kunnen verwerken. Dit maakt dat het onverwerkt in de hersenen wordt opgeslagen en dat het te pas en te onpas kan komen spoken. Dit wordt een emotionele blokkade genoemd.

Via Brainspotting kunnen we deze onverwerkte blokkades alsnog gaan verwerken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens het brainspotten vertelt de cliënt over wat er moeilijk gaat en wat hen spanning geeft. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de oogpositie die overeenkomt met de plek in de hersenen waar de blokkade werd opgeslagen. Door naar dit punt te kijken, worden deze gebieden in de hersenen geactiveerd en kunnen  onverwerkte gebeurtenissen opnieuw verwerkt worden.

Vaak ervaart men allerlei lichamelijke sensaties en flitsen van herinneringen of inzichten. Meestal gaat het zo snel dat het nauwelijks bij te benen is. Het wordt ervaren als een golfbeweging die steeds rustiger wordt en op een gegeven helemaal in een diepe rust overgaat. De oorspronkelijke lading van het probleem is dan niet meer op te roepen.

Voor wie?

Brainspotting kan gebruikt worden voor iedereen die

 • vastloopt in het dagelijkse leven en niet altijd weet waarom.
 • telkens in dezelfde situaties terechtkomt.
 • belemmerende emoties ervaart en er wel of niet de oorzaak van kent.
 • stress of (innerlijke) onrust ervaart.
 • onverwerkte emoties (verdriet, woede…) voelt.
 • weet dat hij/zij trauma’s of emotionele blokkades heeft.
 • een blessure heeft gehad en er nog steeds hinder van heeft, ondanks dat het volledig genezen is

Wat zijn de voordelen?

 • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt
 • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
 • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognities en het verbale
 • Men kan ook werken op klachten waarbij men niet weet waar de oorsprong ligt.
 • Ook trauma’s die men zich niet meer kan herinneren kunnen verwerkt worden
 • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
 • Minder risico op hertraumatisering
 • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
 • Kortdurende interventieperiodes.